Franc Erb Slovak Erb
Association Amitié Franco-Slovaque
SPOLOK FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA
Association Amitié Franco-Slovaque

slovensky dom

E-mail Tlačiť PDF
Dobrý deň,
 
   srdečne Vás pozývame na našu ďalšiu schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 2. júna 2023 o 20 hod. 00 na adrese: Bourse du Travail, 9-11 rue du Génin, 93 200 Saint Denis. Priestory máme rezervované do 22 hod. 00 a sú otvorené od 19 hod. 00.
 
   Predmetom schôdze je pokračovanie v našom projekte ohľadom kúpy priestorov slúžiacich pre Slovenský dom a budeme spoločne diskutovať a rozmýšľať o jeho využití a prevádzke a o podaní žiadosti na dotáciu na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 
   Samozrejme, že všetci Slováci a Slovenky sú pozvaní a aj všetci tí, ktorí majú radi Slovensko. Nemusíte byť členmi žiadnej asociácie, stačí dobrá vôľa.
 
   Ak ste sa nemohli zúčastniť prvých dvoch schôdzí, môžem Vám na Vašu žiadosť poslať zápisnice.
 
   Všetko dobré,
 
   K. Rakic
 
Bonjour,
 
   nous vous invitons à notre prochaine réunion qui aura lieu le vendredi 2 juin 2023 à 20 h 00 à la Bourse du Travail, 9-11 rue du Génin, 93 200 Saint Denis. Nous disposons des locaux jusqu'à 22 heures et les locaux sont à notre disposition à partir de 19 heures.
 
   Nous poursuivons notre réflexion autour de la création de la Maison slovaque et discuterons ensemble sur son futur fonctionnement et le dépôt du projet au mois de novembre pour les subventions du Bureau des Slovaques vivant à l'étranger.
 

    Bien entendu, tous les Slovaques sont les bienvenus, ainsi que vos amis qui aiment la  Slovaquie. Il n'est pas nécessaire de faire partie d'une association. Toute bonne volonté est appréciée.

 

      Si vous n'avez pas pu participer aux deux dernières réunions, je peux vous transmettre sur votre demande les procès-verbaux.

 

      Bien à vous,

 

      K. Rakic 
Posledná úprava Štvrtok, 25 Máj 2023 17:59
 

matica

E-mail Tlačiť PDF

scan

Posledná úprava Piatok, 29 Apríl 2022 19:05 Čítať celý článok...
 

dokument

E-mail Tlačiť PDF

Objevil jsem tištěný dokument z roku 1928...

Historik na besedě ohromil publikum tím, co se dočetl

o samostatnosti Česko-slovenska

Československo jsme si zaplatili.

Historik zmínil věc, která ho šokovala. „Objevil jsem tištěný dokument jednoho oddělení Ministerstva vnitra z roku 1928, kde jsem se dočetl o jakémsi poplatku za osvobození ve výši téměř pět miliard českých korun,“ uvedl Kladiwa s tím, že v tehdejší době byly prvorepublikové rozpočty kolem deseti miliard korun. „Přesně v den, kdy je podepsána Versailleská mírová konference, která definitivně stvrdila hranice Česko-slovenska, ještě před tímto aktem podepsalo Česko-slovensko úmluvu, kde se zavázalo platit Francii tento poplatek za osvobození,“ popisoval. Podobně se také podílelo na válečných reparacích Rakouska. „Procento, které jsme platili, bylo kolem 40 procent veškerých pohledávek,“ dodal. „Co mě pak šokovalo možná nejvíce, i za legie, jejich vyzbrojování, převoz po válce zpátky i válečné kampaně si česko-slovenská vláda brala půjčky a platila za to. To bylo opět nějakých sedm nebo osm miliard korun. Česko-slovenský stát byl zatížen v podstatě dvojnásobkem svého rozpočtu,“ vypočítával. Zmínil, že v dokumentu si stěžoval vládní rada, který měl na starosti splácení dluhu, že zatímco Německu byly dvakrát válečné reparace sníženy, po Česko-slovensku mocnosti tvrdě vyžadují placení. „Ono to pak trochu změnilo můj pohled na Mnichov. První republika je z mého pohledu velmi tvrdě vyjednána. Není to žádný dar. Je to velice tvrdě zaplaceno,“ zhodnotil historik. Zmínil, že poplatek za osvobození platily i Rumunsko a Polsko. Dočitate sa viac na

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Objevil-jsem-tisteny-dokument-z-roku-1928-Historik-na-besede-ohromil-publikum-tim-co-se-docetl-o-samostatnosti-Ceskoslovenska-556707?fbclid=IwAR1U1VEYrFknxk60rR6kjDNEe2_nKjl8dwynQ4db657tRWYzB5DAx5Gwg0o

Posledná úprava Utorok, 30 Apríl 2019 22:11
 

danubiana

E-mail Tlačiť PDF

                  Les artistes français à Danubiana

desktop

Posledná úprava Piatok, 17 September 2021 14:29
 

LES SLAVES

E-mail Tlačiť PDF

 La langue reflète l’âme de la nation

Dans le vieux slave le mot NATION signifie aussi  LANGUE

LES SLAVES

Les SLAVES en Europe et en Asie

Mgr. E. Šubjaková

 

      Les Slaves sont plus de 300 millions dans le monde

                                                     Les Slaves sont le groupe ethnique et linguistique le plus nombreux en Europe
                                      En termes d'affinités ethnique et linguistique, les Slaves sont répartis en trois grands groupes :

Posledná úprava Štvrtok, 23 Apríl 2015 23:24 Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 2