Franc Erb Slovak Erb
Association Amitié Franco-Slovaque
SPOLOK FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA
Association Amitié Franco-Slovaque

uszz

E-mail Tlačiť PDF

mzv 2-768x512I

Ing. Dagmar Repcekova novomenovana predsednicka USZZ

Posledná úprava Pondelok, 01 Apríl 2024 16:29
 

volby

E-mail Tlačiť PDF

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023.

Pre koho je určená voľba poštou zo zahraničia?

Voľba poštou zo zahraničia je určená pre občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem zúčastniť sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky,

- ale •nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

• majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia.

Aké podmienky musím spĺňať, aby som mohol voliť poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023?

Podmienkou je občianstvo Slovenskej republiky, dosiahnutie 18 rokov veku najneskôr v deň konania volieb a uvedenie adresy miesta pobytu v zahraničí, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie.

Akým spôsobom môžem požiadať o voľbu poštou?

Požiadať o voľbu poštou môžete Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky elektronicky alebo v listinnej podobe.

Ako požiadam o voľbu poštou elektronicky? 

Elektronicky môžete požiadať o voľbu poštou prostredníctvom informačného systému, sprístupneného na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky; elektronicky môžete požiadať o voľbu poštou aj prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

Dokedy je možné požiadať o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023?

Žiadosť o voľbu poštou musí byť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky doručená najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb, t. j. najneskôr dňa 09. 08. 2023.

Posledná úprava Streda, 12 Júl 2023 22:00
 

danubiana

E-mail Tlačiť PDF

                  Les artistes français à Danubiana

desktop

Posledná úprava Piatok, 17 September 2021 14:29
 

matica

E-mail Tlačiť PDF

scan

Posledná úprava Piatok, 29 Apríl 2022 19:05 Čítať celý článok...
 

dokument

E-mail Tlačiť PDF

Objevil jsem tištěný dokument z roku 1928...

Historik na besedě ohromil publikum tím, co se dočetl

o samostatnosti Česko-slovenska

Československo jsme si zaplatili.

Historik zmínil věc, která ho šokovala. „Objevil jsem tištěný dokument jednoho oddělení Ministerstva vnitra z roku 1928, kde jsem se dočetl o jakémsi poplatku za osvobození ve výši téměř pět miliard českých korun,“ uvedl Kladiwa s tím, že v tehdejší době byly prvorepublikové rozpočty kolem deseti miliard korun. „Přesně v den, kdy je podepsána Versailleská mírová konference, která definitivně stvrdila hranice Česko-slovenska, ještě před tímto aktem podepsalo Česko-slovensko úmluvu, kde se zavázalo platit Francii tento poplatek za osvobození,“ popisoval. Podobně se také podílelo na válečných reparacích Rakouska. „Procento, které jsme platili, bylo kolem 40 procent veškerých pohledávek,“ dodal. „Co mě pak šokovalo možná nejvíce, i za legie, jejich vyzbrojování, převoz po válce zpátky i válečné kampaně si česko-slovenská vláda brala půjčky a platila za to. To bylo opět nějakých sedm nebo osm miliard korun. Česko-slovenský stát byl zatížen v podstatě dvojnásobkem svého rozpočtu,“ vypočítával. Zmínil, že v dokumentu si stěžoval vládní rada, který měl na starosti splácení dluhu, že zatímco Německu byly dvakrát válečné reparace sníženy, po Česko-slovensku mocnosti tvrdě vyžadují placení. „Ono to pak trochu změnilo můj pohled na Mnichov. První republika je z mého pohledu velmi tvrdě vyjednána. Není to žádný dar. Je to velice tvrdě zaplaceno,“ zhodnotil historik. Zmínil, že poplatek za osvobození platily i Rumunsko a Polsko. Dočitate sa viac na

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Objevil-jsem-tisteny-dokument-z-roku-1928-Historik-na-besede-ohromil-publikum-tim-co-se-docetl-o-samostatnosti-Ceskoslovenska-556707?fbclid=IwAR1U1VEYrFknxk60rR6kjDNEe2_nKjl8dwynQ4db657tRWYzB5DAx5Gwg0o

Posledná úprava Utorok, 30 Apríl 2019 22:11
 


Stránka 1 z 2