Franc Erb Slovak Erb
Association Amitié Franco-Slovaque
SPOLOK FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA
Association Amitié Franco-Slovaque

elections presidentielles 2024

E-mail Tlačiť PDF

pellegrini prezident

    LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES SLOVAQUES 2024

aktuality.sk

Posledná úprava Streda, 03 Júl 2024 16:47
 

uszz

E-mail Tlačiť PDF

mzv 2-768x512I

Ing. Dagmar Repcekova novomenovana predsednicka USZZ

Posledná úprava Pondelok, 01 Apríl 2024 16:29
 

matica

E-mail Tlačiť PDF

scan

Posledná úprava Piatok, 29 Apríl 2022 19:05 Čítať celý článok...
 

volby

E-mail Tlačiť PDF

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023.

Pre koho je určená voľba poštou zo zahraničia?

Voľba poštou zo zahraničia je určená pre občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem zúčastniť sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky,

- ale •nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

• majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia.

Aké podmienky musím spĺňať, aby som mohol voliť poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023?

Podmienkou je občianstvo Slovenskej republiky, dosiahnutie 18 rokov veku najneskôr v deň konania volieb a uvedenie adresy miesta pobytu v zahraničí, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie.

Akým spôsobom môžem požiadať o voľbu poštou?

Požiadať o voľbu poštou môžete Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky elektronicky alebo v listinnej podobe.

Ako požiadam o voľbu poštou elektronicky? 

Elektronicky môžete požiadať o voľbu poštou prostredníctvom informačného systému, sprístupneného na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky; elektronicky môžete požiadať o voľbu poštou aj prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

Dokedy je možné požiadať o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023?

Žiadosť o voľbu poštou musí byť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky doručená najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb, t. j. najneskôr dňa 09. 08. 2023.

Posledná úprava Streda, 12 Júl 2023 22:00
 

danubiana

E-mail Tlačiť PDF

                  Les artistes français à Danubiana

desktop

Posledná úprava Piatok, 17 September 2021 14:29
 


Stránka 1 z 3