Franc Erb Slovak Erb
Association Amitié Franco-Slovaque
SPOLOK FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA
Doplnkové štipendiá

doplnkove stipendium Christiane a Vlado Tabacik

E-mail Tlačiť PDF

Association d'Amitié Franco-Slovaque

7, place Hotel de Ville, 60430 Noailles, FRANCE,

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. t

Občianské združenie priateľov dejín techniky a vynálezov

Komenského 75, 92101 Piešťany

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Doplnkové štipendium “Christiane et Vlado Tabačik“


Účel “Doplnkového štipendia”: Umožniť slovenským študentom technického zamerania stráviť v rámci štúdia jeden alebo dva semestre vo Francúzku za účelom prehĺbenia francúzskeho jazyka a technických znalostí.

1) Štipendium môže byť udelené ako doplnok (500 € - 1000 € na školský rok) k európskemu štipendiu Erasmus (alebo iný druh štipendia) v prípade, že nie je dostatočné na pokrytie nákladov vo Francúzsku.

2) Štipendium môže byt udelené študentom, ktorých rodičia nemajú možnosť financovať pobyt vo Francúzsku (rodinný

príjem na Slovensku nepresahuje 2x príjem, ktorý dáva nárok na sociálne štipendium).

3) Študijný program (škola, vedecké laboratórium vo Francúzsku, študované predmety…) musí byť odsúhlasený

vysielacou školou (dekan alebo pedagogická rada), ktorá týmto zodpovedá za serióznosť štúdia a študenta.

4) Študent musí mať znalosti francúzštiny, ktoré mu umožnia sledovať štúdium vo Francúzsku.

5) Žiadosť o štipendium musí byť podaná mailom najneskôr dva mesiace pred začiatkom pobytu na hore uvedenú adresu.

6) Študent je povinny zaslať študijné výsledky po prvom a druhom semestri. V polovičke pobytu študent musí napísať

krátku správu (1-2 strany) a odoslať mailom na hore uvedenú adresu a po ukončení štúdia vypracovať 5-10 stranovú

správu o kvalite štúdia a kvalite pobytu (prínos, ťažkosti a každú inú informáciu považovanú za zaujímavú či užitočnú).

Správa musí byť odoslaná mailom do 5 dni po skončení pobytu v slovenskom alebo francúzskom jazyku.

7) Štipendium bude vyplatené nasledovne: 50 % na začiatku pobytu, a 50 % po obdŕžaní záverečnej správy.

8) V prípade, že študent neabsolvuje dané štúdium, zaväzuje sa poskytnutú sumu vrátiť.


Doklady na podanie žiadosti o štipendium:

a) Písomná žiadosť, ktorá musí obsahovať: cieľ štúdia, výber predmetov, zdôvodnenie
b) CV študenta s fotografiou (1 strana)
c) Potvrdenie od vysielajúcej školy (dekan či pedagogická rada) že štúdium v zahraničnej inštitúcií prinesie študentovi doplnkové znalosti v študovanom odbore (serióznosť študijného programu)
d) Presná adresa školy či vedeckého pracoviska vo Francúzsku a súhlas inštitúcie o prijatí študenta (Dohoda s vysielacou školou)
e) Potvrdenie o udelení základného štipendia (Erasmus alebo iné…)
f) Potvrdenie (vysvedčenie či iné) o znalostiach francúzštiny
g) Potvrdenie o sociálnom štipendiu študenta, alebo iný doklad o príjmoch rodiny, zamestnanie rodičov, resp. každý iný dokument, ktorý môže podporiť žiadosťAssociation d'Amitié Franco-Slovaque existuje od roku 1993. Medzi hlavné aktivity patri časopis „Spravodaj“ vo francúzskom a slovenskom jazyku, ktorý vychádza každé tri mesiace (dodnes vyšlo 92 čísel), organizácia podujatí ako Slovenské hody v Paríži, Mikuláš, Karnaval pre deti, atď.

Podrobne informácie nájdete: http://www.amitié-franco-slovaque.eu/

Občianske združenie priateľov dejín techniky a vynálezov bolo založené v roku 2017. Jeho cieľom je podporovať študentov vo vedeckej a technickej činnosti a prispieť Nadáciou Christiane a Vlado Tabačik k financovaniu niektorých aktivít ako napríklad pobyt slovenských študentov v rámci vysokoškolského štúdia vo Francúzsku.
Christiane a Vlado Tabačik boli profesori a výskumníci na juhu Francúzska. Boli vedúcimi osobnosťami výskumu v chemickom a vo fyzikálno-chemickom laboratóriu CNRS v Montpellier. Vlado Tabačik bol Slovák a Christiane Tabačik Francúzska a ich pozostalosť je venovaná na založenie Nadácie na podporu slovenských študentov.

Noailles, 28 februára 2019

Posledná úprava Streda, 13 Marec 2019 14:24