Franc Erb Slovak Erb
Association Amitié Franco-Slovaque
SPOLOK FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA

PRIHOVOR PREMIERA KU KRAJANOM

E-mail Tlačiť PDF

015  

     PRIHOVOR PREMIERA ROBERTA FICA KU KRAJANOM

Vážený pán veľvyslanec, milí krajania, dámy a páni,

 

som rád, že môžem svoju pracovnú návštevu v Paríži zakončiť recepciou na pôde veľvyslanectva Slovenskej republiky, venovanej oslave 20. výročia prijatia základného dokumentu každého štátu, ústavy. Je to veľmi symbolické, keďže práve Francúzsko bolo jednou z prvých krajín, ktorá 1.januára 1993 uznala samostatnú Slovenskú republiku.

Aj moje dnešné stretnutie s prezidentom Francúzskej republiky Francois Hollandom potvrdilo tradične priateľský a obojstranne výhodný charakter bilaterálnych vzťahov, ktoré majú svoj základ v minulosti. Pripomeniem tu aspoň osobnosť slovenského politika, astronóma, generála francúzskej armády a spoluzakladateľa Československa Milana Rastislava Štefánika. Námestie nesúce jeho meno sa nachádza neďaleko slovenského veľvyslanectva. Legendárnou je už účasť francúzskych partizánov v bojoch proti fašizmu počas Slovenského národného povstania v roku 1944 a chcem využiť aj túto príležitosť a vzdať hold žijúcim priamym účastníkom týchto bojov a pokloniť sa pamiatke padlých

.

Francúzsko bolo aj krajinou, ktorá prijala viaceré vlny emigrácie Slovákov, utekajúcich či už pred politickou neslobodou, alebo hľadajúcich lepšie ekonomické podmienky pre život. Teší ma, že sa dnes môžem tu stretnúť s viacerými z Vás, milí krajania, ktorí žijete vo Francúzsku. Oceňujem, že mnohí udržiavate a zveľaďujete slovenskú kultúru a aktívne prispievate k rozvoju krajanskej komunity. Francúzsko a Paríž zvlášť sú lákadlom aj pre slovenských študentov, umelcov a vedcov. Mimoriadne ma teší, že aj tento rok prišla študovať do Francúzska, do okolia Poitiers,  skupina slovenských stredoškolákov, ktorí tak pokračujú v programe podpory pre štúdium stredoškolákov v zahraničí, zavedenom počas môjho prvého mandátu.

Tradične bohaté sú aj kultúrne väzby. Po veľkom úspechu výstavy slovenskej gotiky „Zlato a oheň“ v Paríži pripravujeme recipročnú francúzsku výstavu v Bratislave. Veľké očakávania vkladám do projektu Košice-Marseille – hlavné mestá európskej kultúry v roku 2013. Ide naozaj o symboliku, že projekt sa bude realizovať v roku, keď si pripomenieme 20. výročie vzniku Slovenskej republiky. Prezentáciu Košíc, aspoň vo forme fotografií si môžete všetci  pozrieť počas dnešnej recepcie.

Francúzsko ostáva jedným z najvýznamnejších ekonomických a obchodných partnerov Slovenskej republiky. Prítomnosť vyše 400 francúzskych firiem a investície vo výške viac ako 5 mld. eur sú toho jasným dôkazom. Chcem Vás uistiť, že vláda má záujem ďalej prehlbovať ekonomické vzťahy s väčším dôrazom na nové technológie, inovácie a výskum.

Spomínané súvislosti našli pochopiteľne odraz aj v kvalite politických kontaktov. Oceňujem, že sa moja návšteva uskutočnila v krátkom čase po voľbách v oboch krajinách. Slovensko, tak ako Francúzsko člen eurozóny má úprimný záujem na pokračovaní tohto úspešného projektu. Obe krajiny, partneri v rámci Európskej únie a spojenci v Aliancii zdieľajú rovnaké hodnoty demokracie a ochrany ľudských práv.

Na záver by som rád vyslovil nádej, že v roku 20. výročia vzniku Slovenskej republiky budeme môcť privítať francúzskeho prezidenta v Bratislave.

 

Vive la France et vive la Slovaquie.

Posledná úprava Sobota, 06 Október 2012 21:11