Franc Erb Slovak Erb
Association Amitié Franco-Slovaque
SPOLOK FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA