Franc Erb Slovak Erb
Association Amitié Franco-Slovaque Noailles
SPOLOK FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA
Actualités

S.E. MAREK ESTOK VEVYSLANEC

E-mail Tlačiť PDF
estok 1
    
  S.E. MAREK EŠTOK, VEĽVYSLANEC SR V PARÍŽI,    

 PRIHOVÁRA SA KRAJANOM....

Drahí krajania, vzácni hostia, priatelia,

Francúzsky filozof La Rochefucault vyslovil sentenciu, ktorá má aj dnes svoju inšpiratívnu silu. Znie takto: „... Predstavivosť je nielen predzvesťou skutkov, ale sama aj skutky plodí... Považujem za veľké privilégium, ale aj za osobnú poctu, že ako veľvyslanec zastupujem Slovenskú republiku práve vo Francúzskej republike.

Paríž je európske veľkomesto, v ktorom sa výrazne formovali moderné dejiny Slovákov, preto je pre mňa veľkou výzvou pokračovať v poslaní, ktorého základy v 20. storočí kládol vojak a diplomat dr. Milan Rastislav Štefánik a potom dvadsať rokov Slovák, prvý veľvysalnec Česko-Slovenska, JUDr. Štefan Osuský. Nechcem sa porovnávať s týmito jedinečnými osobnosťami Slovenska, ale iste mi dovolíte, aby som sa pokúsil vedome od začiatku svojho pôsobenia rozvíjať kontinuitu ich osobných výkonov, inšpirovať sa ich nasadením, tým aké hodnoty uznávali, vyznávali a, samozrejme, spôsobmi, ktorými ich presadzovali. Boli to hodnoty demokracie, slobodomyseľnosti a suverenity talentovaného slovenského národa. To je odhodlanie, ktoré vyslovujem na tomto mieste ako istý záväzok a aj víziu svojho pôsobenia v službách Slovenskej republiky vo Francúzskej republike.

Posledná úprava Sobota, 12 Február 2011 21:08 Čítať celý článok...
 


Stránka 3 z 3